regulamin

1. W spotkaniach mogą uczestniczyć tylko osoby powyżej 18 roku życia.

2. Na spotkanie wpuszczane są tylko osoby, które dokonały wcześniejszego zgłoszenia na stronie.

3. Speed Dating ma charakter towarzyski, nie erotyczny.

4. Na imprezy wpuszczane są osoby trzeźwe oraz nie będące pod wpływem narkotyków. Oczywiście w trakcie speed dating można spożywać alkohol.

5. Podczas zabawy Speed Dating nie można palić ani używać telefonów komórkowych (nie dotyczy przerwy ustalonej przez organizatorów, drugiej części imprezy integracyjnej oraz Sylwestra).

6. Uczestnicy zabawy zobowiązani są do podania wszelkich danych niezbędnych do udziału w grze, w tym m.in. numeru telefonu komórkowego.

7. Zabrania się podawania informacji oraz próśb o informacje na temat danych osobowych i kontaktowych współuczestników spotkania płci przeciwnej. Danymi operują tylko i wyłącznie organizatorzy wg. określonych zasad.

8. Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na otrzymywanie maili promocyjnych, informacyjnych. O rezygnacji z otrzymywania wiadomości należy poinformować administratorów drogą mailową, telefoniczną (sms) lub też wypisać się z bazy klikając w link znajdujący się na końcu wiadomości.

9. Każdy uczestnik musi zapoznać się z opisem dotyczącym danej imprezy, a także z informacjami umieszczonymi w kalendarzu imprez, bezpośrednio nad tabelą z danymi wybranej imprezy.

10. W sekcji „Opinie” zabrania się używania wulgaryzmów i wszelkich innych wypowiedzi, które mogą obrazić inne osoby. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia postu bez podania przyczyny.

11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania spotkania i wcześniejszego poinformowania uczestników drogą sms-ową.

12. W celu rezygnacji z udziału należy powiadomić organizatora poprzez maila (info@imprezy-single.pl, tel. 664019209 – sms) nie później niż 2 dni (nie dotyczy sylwestra, gdzie w przypadku rezygnacji obojętnie w jakim terminie wpłata nie będzie zwracana, samo zgłoszenie jest już umową wiążącą obydwie strony) przed planowaną imprezą. Jeżeli informacja dotrze w późniejszym terminie lub nie dotrze wcale, koszty nie zostaną zwrócone. Natomiast osoby, które wybrały płatność na miejscu nie będą mogły brać udziału w żadnych kolejnych imprezach speed dating.

13. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za to co dzieje się w i poza obrębem lokalu po zakończeniu szybkich randek. W piątki i soboty w klubie trwa impreza otwarta.

14. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak pełnej, określonej liczbowo w kalendarzu imprez, grupy.

15. Osoby, które nie zastosują się do regulaminu zostaną wyproszone z zabawy.

16. Informacje dodatkowe:

Płatności internetowe obsługuje firma Dotpay S.A.
ul. Wielicka 72,
30-552 Kraków
Polska

Płatność za Sylwestra (oraz inne duże imprezy w tym bale walentynkowe, wianki, halloween)  należy uregulować przelewem w ciągu określonego terminu przez organizatora. WPŁATA JEST BEZZWROTNA I STANOWI POTWIERDZENIE REZERWACJI.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary portalu imprezy-single.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

 

RODO

Administratorem danych jest :

1) Fol-simp Monika Janiec (ul. Suwalska 6/47, 03-252 Warszawa) NIP 5242274330

2) Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail INFO@IMPREZY-SINGLE.PL (Monika Janiec) w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych.

3) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest niezbędność tego przetwarzania do wykonania umowy (jeśli świadczymy Państwu jakieś usługi), a także nasz uzasadniony interes, w szczególności polegający na prowadzeniu działań analitycznych w celu poprawy jakości usług, umożliwieniu dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz na możliwości zapytania Państwa o zgodę niezbędną do przedstawienia naszej oferty handlowej.

4) Dane osobowe jakie zbieramy w celu realizacji naszych usług :

– Imię i nazwisko

– numer telefonu, adres e-mail

-wiek

-miasto zamieszkania

5) Państwa dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu, gdy wyrazicie Państwo skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy   kupna – sprzedaży.

7) Państwa dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych, marketingowych,  podmiotowi zajmującemu się naszą obsługą księgową, wyłącznie w związku z realizacją naszych celów.

8) Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje Państwu ponadto prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu z przyczyn uzasadnionych Państwa szczególną sytuacją.

9) Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

10) Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.